Jaunumi Informācija presei

2022. gadā Maksātnespējas kontroles dienests no darbinieku prasījumu garantiju fonda ir izmaksājis naudas līdzekļus  737 darbiniekiem no 57 maksātnespējīgiem uzņēmumiem 1 357 671 eiro apmērā. Vidējā viena darbinieka prasījuma segšanai piešķirtā summa 2022. gadā bija 1 842 eiro.

Maksātnespējas kontroles dienests (turpmāk - Dienests) ir darbinieku prasījumu garantiju fonda (turpmāk – Fonda) turētājs un pārvaldītājs. No Fonda līdzekļiem Dienests apmierina darbinieku prasījumus darba devēja maksātnespējas gadījumos saistībā ar darba samaksu, atlīdzību par ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu, atlīdzību par cita veida apmaksātu prombūtni, atlaišanas pabalstu sakarā ar darba tiesisko attiecību izbeigšanos, kā arī kaitējuma atlīdzību sakarā ar nelaimes gadījumu darbā vai arodslimību.

Lielākās summas no Fonda līdzekļiem 2022. gadā izmaksātas:

  • MSIA ,,RĪGAS MIKROAUTOBUSU SATIKSME” 139 darbinieku prasījumu apmierināšanai 298 849 eiro apmērā;
  • MSIA ,,RAMATAS PLUS” 96 darbinieku prasījumu apmierināšanai 238 357 eiro apmērā;
  • MSIA ,,VENTBETONS-V” 49 darbinieku prasījumu apmierināšanai 134 395 eiro apmērā.;
  • MSIA ,,TAIMIŅŠ” 55 darbinieku prasījumu apmierināšanai 88 737 eiro apmērā;
  • MSIA ,,BRIZ” 22 darbinieku prasījumu apmierināšanai 64 613 eiro apmērā.

2022. gadā Dienests darbinieku prasījumu garantiju fondā ir atguvis 408 142 eiro.

Par darbinieku aizsardzību darba devēja maksātnespējas gadījumā

Detalizēta informācija par darbinieka prasījuma iesniegšanu, izmaksājamo līdzekļu apmēru, videoskaidrojumi un infografikas.
Skatīt vairāk

Aktuālie darbinieku prasījumi

Informācija par aktuālajiem darbinieku prasījumiem. Katru nedēļu Maksātnespējas kontroles dienests publicē maksātnespējīgos uzņēmumus, kuros šobrīd izskata iesniegumus darbinieku prasījumu apmierināšanai.
Skatīt vairāk

Dati par darbiniekiem izmaksātajām summām

Ikmēnēša dati par apmierinātajiem darbinieku prasījumiem.
Skatīt vairāk