Publikācijas datums:
MKD2018/3
Izbeigts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
Ieva Spūle, Tālr.: 29589967, ieva.spule@mkd.gov.lv
Rezultātu publicēšanas datums
24.08.2018.