Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Pakalpojums sniedz iespēju maksātnespējas procesa administratoriem (turpmāk – administrators) un jebkurai citai personai pieteikties uz kvalifikācijas pilnveides pasākumiem par maksātnespējas procesa un tiesiskās aizsardzības procesa jautājumiem. Informācija par Maksātnespējas kontroles dienesta kvalifikācijas pilnveides pasākumiem pieejama Maksātnespējas kontroles dienesta tīmekļvietnē www.mkd.gov.lv. Atbilstoši normatīvajam regulējumam administratoriem kārtējā kvalifikācijas periodā nepieciešams apmeklēt kvalifikācijas pilnveides pasākumus 32 akadēmisko stundu apmērā.

Procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana
    Lai pieteiktos uz kvalifikācijas pilnveides pasākumu, jānosūta pieteikuma anketa rēķina izrakstīšanai tā, lai tā tiktu saņemta ne vēlāk kā divas dienas pirms kvalifikācijas pilnveides pasākuma. Rēķins par kvalifikācijas pilnveides pasākuma apmeklējumu jāapmaksā līdz kvalifikācijas pilnveides pasākuma sākumam.

  2. Pakalpojuma saņemšana
    Apmeklējot kvalifikācijas pilnveides pasākumu, obligāti jāuzrāda personu apliecinošs dokuments un maksājumu apliecinošs dokuments.