Jaunumi
Kalkulators ar ciapru 0.36, kas atspoguļo Uzņēmējdarbības riska valsts nodevas apmēru 2023.gadā

2023. gadam uzņēmējdarbības riska valsts nodeva apstiprināta līdzšinējā apmērā - 36 centi mēnesī par katru darbinieku.

Uzņēmējdarbības riska valsts nodevu darba devējs samaksā līdz nākamā mēneša divdesmit trešajam datumam par ikkatru darbinieku.

Noteikumi par uzņēmējdarbības riska valsts nodevu 2023. gadā.

Valsts ieņēmumu dienests 2023. gadā vienotajā nodokļu kontā saņemtos valsts nodevas ieņēmumus katru mēnesi līdz divdesmit piektajam datumam ieskaita Tieslietu ministrijas pamatbudžeta apakšprogrammas 06.04.00 "Darbinieku prasījumu garantiju fonds" kontā.  Darbinieku prasījumu garantiju fonda turētājs un pārvaldītājs ir Maksātnespējas kontroles dienests.

Ko darbiniekiem nodrošina uzņēmējdarbības riska valsts nodeva

Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva nodrošina darbiniekiem darba samaksu, ja darba devējam ir pasludināta maksātnespēja un viņš nevar to samaksāt.

  • darba samaksu;
  • atlīdzību par ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu;
  • atlīdzību par cita veida apmaksātu prombūtni;
  • atlaišanas pabalstu;
  • kaitējuma atlīdzību sakarā ar nelaimes gadījumu darbā vai arodslimību;
  • valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu un iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumus.
Kā rīkoties, kad darba devējs nav samaksājis?

Lasi  Maksātnespējas kontroles dienesta tīmekļvietnes sadaļā Darbinieku prasījumi.