Jaunumi Dati Depozīta izmaksa 2022

Apkopoti dati par maksātnespējas procesa depozīta izmaksu laika periodā no 2022.gada 1. - 30.aprīlim. 

Pieņemtie lēmumi un izmaksātās summas:

  • juridiskās personas maksātnespējas procesā;
  • fiziskās personās maksātnespējas procesā;
  • līdzekļu atmaksa Maksātnespējas kontroles dienesta deponēto līdzekļu kontā Valsts kasē;
  • maksātnespējas procesa administratoru atlīdzības segšana.

Maksātnespējas kontroles dienests maksātnespējas procesu nodrošinājuma jomā 

  • nodrošina maksātnespējas procesa depozīta izmaksu maksātnespējas procesa administratoram un pieteikuma iesniedzējam, kā arī iemaksu valsts kasē;
  • nodrošina maksātnespējas procesa izdevumu un maksātnespējas procesa administratora atlīdzības segšanu no Maksātnespējas kontroles dienesta šim mērķim piešķirtajiem naudas līdzekļiem.

Visi dati par depozīta izmaksu un depozīta izmaksas kārtība