Maksātnespējas procesa administratora reputācijas jautājumi

Maksātnespējas kontroles dienests ir izstrādājis apkopojumu lietās par maksātnespējas procesa administratora atbilstību nevainojamas reputācijas prasībai, kurā sniegts ieskats administratīvo tiesu praksē jautājumos par nevainojamu reputāciju (attiecībā uz administratoriem). Tāpat norādītas būtiskākās komisijas atziņas par nevainojamas reputācijas jēdzienu, kā arī nevainojamas reputācijas jēdziena attiecināšana uz katras izskatītās lietas faktiskajiem apstākļiem. Vienlaikus atzīmējams, ka katrā konkrētā gadījumā komisija izvērtē lietas faktiskos apstākļus, administratora vai administratora pretendenta attieksmi u.c. apstākļus to kopumā, līdz ar to nav vienādu (identisku) gadījumu.

Apkopojums lietās par maksātnespējas procesa administratora atbilstību nevainojamas reputācijas prasībai

Dokuments ir pieejams MKD tīmekļvietnē sadaļā Aktuālā informācija administratoriem, kur ir iespēja sekot līdzi aktualitātēm un Maksātnespējas kontroles dienesta informatīvajiem paziņojumiem.