Monētas un grafiks. Maksātnespējas procesa uzraudzības dati.

Maksātnespējas kontroles dienesta (MKD) rīkotajā tiešsaistes informatīvajā pasākumā par aktualitātēm un rezultātiem uzraudzības jomā 2021.gada 18.martā piedalījās 63 maksātnespējas procesa administratori un pieci Maksātnespējas kontroles dienesta eksperti. Pēcpasākuma aptaujā 90% administratoru atzina, ka pasākumā apskatītie jautājumi ir aktuāli un iegūtā informācija – noderīga un kvalitatīva.

Izskatītās tēmas

MKD eksperti pastāstīja par uzraudzības instrumentu piemērošanu t.sk. plānveida uzraudzību (klātienes un neklātienes pārbaudēm, kas ietver sevī tematiskās, padziļinātās pārbaudes un pastāvīgo uzraudzību) un uzraudzību saistībā ar saņemtajām sūdzībām un analizēja uzraudzības rezultātus.

Tika atklātas neklātienes pārbaudēs pārbaudītās jomas un konstatētie pārkāpumi.

Tāpat detalizēti tika izskatīti klātienes pārbaudēs konstatētie pārkāpumi un to pamatojums.

Liela uzmanība tika pievērsta pārkāpumiem, kuri konstatēti, pamatojoties uz sūdzībām, vēršot uzmanību uz sagaidāmo administratora rīcību.

Neizpalika arī maksātnespējas procesa administratoru labās prakses piemēru prezentācija.

Aptaujas rezultāti

Lai uzlabotu informatīvo pasākumu kvalitāti, maksātnespējas procesa administratori tika aicināti piedalīties aptaujā, kurā tie par vērtīgāko tematu atzinuši konstatēto pārkāpumu un to pamatojuma izklāstu.

Tāpat aptaujas rezultāti uzrāda, ka joprojām no Maksātnespējas kontroles dienesta puses būs nepieciešams informatīvs un izkaidrojošs atbalsts Elektroniskās maksātnespējas uzskaites sistēmas lietošanā.

Kopumā maksātnespējas procesa administratori vienbalsīgi atzina, ka arī turpmāk ir gatavi piedalīties MKD informatīvajos pasākumos, turklāt, izrādot uzticēšanos MKD turpmāk izraudzīto tēmu aktualitātei.

Lielākā daļa dalībnieku atbalstīja turpmāku informatīvo pasākumu organizēšanu tiešsaistes formātā.

MKD eksperti un informācijas pieejamība

Informatīvo pasākumu atklāja Inese Šteina - Maksātnespējas kontroles dienesta direktore, piedalījās Agnese Gabuža - MKD Pirmā uzraudzības departamenta direktore,  Laura Mūrniece -  MKD Otrā uzraudzības departamenta direktore, Žanete Strode-Pastore - MKD Otrā uzraudzības departamenta direktora vietniece, Edgars Stafeckis - Juridiskā departamenta direktors.

Visa MKD ekspertu sagatavotā informācija pēc pasākuma tika nosūtīta pasākuma dalībniekiem.