Iedzīvotājiem ir iespēja iesniegt sūdzības par maksātnespējas procesa administratora vai tiesiskā aizsardzības procesa uzraugošo personu rīcību. Katru ceturksni Maksātnespējas kontroles dienests apkopo datus par saņemtajām sūdzībām, publicē to skaitu un konstatētos pārkāpumus.