Jaunumi Sūdzības 2022.gadā

Apkopoti dati par Maksātnespējas kontroles dienestā saņemtajām sūdzībām attiecībā uz maksātnespējas procesa administratoru un tiesiskā aizsardzības procesa uzraugošo personu rīcību no 2022.gada 1.aprīļa - 30. jūnijam.

Iedzīvotājiem ir iespēja iesniegt sūdzības par maksātnespējas procesa administratora vai tiesiskā aizsardzības procesa uzraugošo personu rīcību. Tas ir veids, kā procesā iesaistītajām personām ne tikai aizsargāt savas likumiskās intereses, bet arī aktīvi līdzdarboties tiesiskās aizsardzības procesu un maksātnespējas procesu uzraudzības nodrošināšanā, sniedzot ziņas par iespējamiem pārkāpumiem konkrētā tiesiskās aizsardzības procesā vai maksātnespējas procesā. 

Visi dati par iesniegtajām sūdzībām