Jaunumi

Pieejams pārskatāms skaidrojums infografikas formātā par to, kā pareizi un veiksmīgi iesniegt fiziskās personas maksātnespējas procesa pieteikumu.

Infografikā izskaidrots, kurš iesniedz, kur iesniedz un kā iesniedz pieteikumu. Kā arī to, cik tas maksā un kādi papildu dokumenti ir jāiesniedz kopā ar pieteikumu.

Fiziskās personas maksātnespējas process

Fiziskās personas maksātnespējas process ir tiesiska rakstura pasākumu kopums, kura mērķis ir pēc iespējas pilnīgāk apmierināt kreditoru prasījumus no parādnieka mantas un dot iespēju parādniekam, kura manta un ienākumi nav pietiekami visu saistību segšanai, tikt atbrīvotam no neizpildītajām saistībām un atjaunot maksātspēju. 

Lasīt vairāk