Zīme ar uzrakstu: Administratīvie pārkāpumi

2021. gada 2. ceturksnī pieņemts 51 lēmums par administratīvajiem pārkāpumiem, konstatējot šādus pārkāpumus:

  • parādnieka pārstāvji nenodod parādnieka dokumentus un mantu administratoram;
  • par tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošās personas pienākuma neizpildi lietvedības kārtošanā Elektroniskajā maksātnespējas uzskaites sistēmā;
  • parādnieks (fiziska persona) nesniedz administratoram pieprasīto informāciju;
  • administrators pēc parādnieka maksātnespējas procesa izbeigšanas nav noteiktajā termiņā izslēdzis parādnieku no komercreģistra

Maksātnespējas kontroles dienests īsteno administratīvo pārkāpumu lietu izskatīšanu un sodu piemērošanu saistībā ar personu pieļautiem pārkāpumiem tiesiskās aizsardzības procesos (TAP) un maksātnespējas procesos, ja to izdarījis administrators, parādnieka pārstāvis, tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošā persona vai cita maksātnespējas procesā vai tiesiskās aizsardzības procesā iesaistītā persona. 

Administratīvo pārkāpumu statistika par 2021. gada 2. ceturksni

 

Visi dati par administratīvajiem pārkāpumiem maksātnespējas procesā