Eiropas Komisijas projekts Aktuālā informācija administratoriem
Projekta logo - stabiņi zilā krāsā, kuriem pa vidu dzeltens aplis.

Maksātnespējas kontroles dienests aicina maksātnespējas procesa administratorus, tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošās personas, tiesnešus, kuri specializējas maksātnespējas jomā, kā arī citas maksātnespējas jomā praktizējošās personas uz tiešsaistes semināru "Darījumu apstrīdēšanas tiesiskie aspekti" (turpmāk – seminārs), kas tiek rīkots Eiropas Komisijas projekta "InsolEuPro" - "Maksātnespējas procesa administratoru prasmju uzlabošana Eiropas Savienības tiesību aktu piemērošanā un uzticības un izpratnes veicināšana par Eiropas juridisko kultūru, izmantojot līdzdarbošanās apmācību pieeju un apvienojot tiešsaistes un klātienes mācības" (turpmāk – projekts) ietvaros.

Semināra dalībniekiem būs iespēja iepazīties ar projekta rezultātā izstrādāto maksātnespējas jomas praktiķiem paredzēto apmācību programmu, kas sastāv no 15 dažādiem moduļiem (tēmām), kā arī gūt padziļinātāku ieskatu atsevišķajās projekta tēmās.

Noderīgu informāciju par to, kam būtu jāpievērš uzmanība, apstrīdot darījumus maksātnespējas procesā, sniegs Mag iur. Maksātnespējas regulējuma pilnveidošanas darba grupas loceklis Helmuts Jauja.

Apmācību programmas no 2024. gada 16. aprīļa bez maksas latviešu valodā ir pieejamas reģistrētajiem lietotājiem tiešsaistē platformā MOODLE, ko administrē projekta vadošais partneris Mikola Romera Universitāte. Seminārā Maksātnespējas kontroles dienesta pārstāvji izstāstīs un uzskatāmi parādīs izstrādāto apmācību programmu sniegtās iespējas, tostarp iespēju saņemt apliecinājumu pēc mācību materiāla apguves.

Apliecinājums par dalību seminārā netiks izsniegts.

Ņemot vērā to, ka semināra ietvaros ir paredzēta aktīva diskusija, tā dalībnieku skaits ir ierobežots.

Aicinām pieteikties semināram līdz 2024. gada 19. jūnijam, rakstot uz e-pastu Alla.Lickovska@mkd.gov.lv

Aicinām savlaicīgi uzdot jautājumus lektoram, uz kuru (atbilstoši lektora kompetencei) varēsiet saņemt atbildi semināra laikā. Jautājumus var pieteikt līdz 2024. gada 19. jūnijam, rakstot uz e-pastu Alla.Lickovska@mkd.gov.lv  

Minētais informatīvais pasākums ir projekta noslēguma tiešsaistes seminārs.

 

Darijumu apstridesana-darba kartiba

Minētais informatīvais pasākums ir viens no pieciem tiešsaistes semināriem, kurus plānots organizēt projekta ietvaros – par turpmākajiem pasākumiem informācija sekos.