2021.gada 19.augustā veiksmīgi noritējis maksātnespējas procesa administratoru kvalifikācijas eksāmens. Eksāmenu kārtoja visi administratori, kuri tam bija pieteikušies.

Ja eksāmens ir veiksmīgi nokārtots, maksātnespējas administrators var turpināt darbu savā profesijā.

Kvalifikācijas eksāmens sastāv no rakstveida teorētisko zināšanu pārbaudes (pirmā daļa) un rakstveida praktiskā uzdevuma (kāzusa) risināšanas (otrā daļa).

Administratoru kvalifikācijas kontroles funkciju īsteno Maksātnespējas kontroles dienests un neatkarīga eksaminācijas komisija.

Šobrīd profesijā strādā 165 maksātnespējas procesa administratori un Maksātnespējas kontroles dienests veic maksātnespējas procesa administratoru uzraudzību un kontroli.

Administratora amats

Informācija par maksātnespējas procesa administratora amatu un nevainojamas reputācijas prasībām.