Ilustratīvs attēls par tēmu Mantas pārdošana maksātnespējas procesā.

2023.gada 5.decembrī ar vairāk nekā 100 dalībnieku piedalīšanos tiešsaistē noritēja Maksātnespējas kontroles dienesta rīkotais informatīvais pasākums maksātnespējas procesa administratoriem (turpmāk - administratori) par mantas pārdošanas aspektiem Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma (NILLTPF) un Maksātnespējas likuma prasību izpildē. 

Maksātnespējas kontroles dienesta (MKD) direktore Inese Šteina informēja klātesošos par MKD uzraudzības prioritātēm nākamajos divos gados. Finanšu izlūkošanas dienesta pārstāvis  Paulis Iļjenkovs sniedza ieskatu par sankciju aktualitātēm  un Matīss Kļaviņš iepazīstināja ar Nacionālo risku novērtējumu 2023. MKD Juridiskā departamenta direktore Karīna Paturska aktualizēja administratoru amata darbības un eksaminācijas jautājumus. MKD Pirmā uzraudzības departamenta direktore Santa Grunte un Pirmā uzraudzības departamenta juriskonsulte Inese Muižule  iepazīstināja ar aktuālajiem jautājumiem par mantas pārdošanu maksātnespējas procesos, kā arī par aktualitātēm NILLTPF novēršanas pārbaudēs.

Informatīvā pasākuma dalībnieki tika informēti, ka   MKD tīmekļvietnē ir izziņoti kvalifikācijas eksāmenu datumi 2024.gadā.  Administratori ir aicināti laicīgi pārliecināties, kuros datumos jākārto kvalifikācijas eksāmens. Primāri jāskatās pēdējais MKD izdotais lēmums par amata apliecības derīguma termiņa pagarināšanu. Informatīvi iespējams skatīties datus arī Maksātnespējas reģistrā.  Jautājumu gadījumā administratori aicināti vērsties MKD.

Tāpat MKD aicināja iepazīties ar aktualizētajiem dokumentiem:

  1. “Maksātnespējas kontroles dienesta pārbaužu pamatprincipi un pārbaužu veikšanas kārtība noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas jomā”;
  2. “Informatīvais materiāls efektīvai rīcībai ar parādnieka mantu”.

Dalībnieki aktīvi iesaistījās diskusijās un uzdeva jautājumus. Pasākuma laikā  nebija iespējas sniegt atbildes uz visiem jautājumiem, tādējādi MKD tos apkopos, sagatavos atbildes un drīzumā izsūtīs visiem administratoriem kopā ar pasākumā izmantotajiem materiāliem (prezentācijām) un informāciju par apmācību video ieraksta pieejamību.