Publikācijas datums:
Iepirkuma ID 2018/2
Noslēgts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
Ieva Spūle, Tālr.: 29589967, ieva.spule@mkd.gov.lv
Rezultātu publicēšanas datums
09.08.2018.