Publikācijas datums:
MKD 2018/1
Pārtraukts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
Ieva Spūle, Tālr.: 29589967, ieva.spule@mkd.gov.lv
Rezultātu publicēšanas datums
07.08.2018.