Publikācijas datums:
MKD2018/4
Noslēgts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
Ieva Spūle, Tālr.: tālr.29589967, ieva.spule@mkd.gov.lv
Rezultātu publicēšanas datums
29.08.2018.