• Sadaļā Statistika ir iespējams aplūkot ikmēneša statistiskos datus par tiesām ieteiktajiem maksātnespējas procesa administratora kandidātiem, kā arī maksātnespējas procesa administratoru atcelšanas un atkāpšanās un Iesniegto pieteikumu par maksātnespējas lietas ierosināšanu sadalījumu pēc to iesniedzēja.
  • Atgādinām, ka Maksātnespējas reģistrā ir publiski pieejami visi Maksātnespējas reģistra ieraksti.
  • Sadaļā “Publikācijas” ikvienam ir iespējams iepazīties ar Maksātnespējas kontroles dienesta sagatavotajiem informatīvajiem materiāliem, prezentācijām, infografikām un bukletiem. 
  • Viedokļu sadaļā publicēti Maksātnespējas kontroles dienesta skaidrojumi un atziņas, kā arī viedokļi par likuma normu interpretāciju.