Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
60
Saņēmējs
Jebkura persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Maksātnespējas procesa pieteikuma iesniedzējam, administratoram ir tiesības Ministru kabineta 2015.gada 24.februāra noteikumos Nr.88 noteiktajos gadījumos iesniegt Maksātnespējas kontroles dienestam iesniegumu par depozīta izmaksu.

Procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana
    Jāiesniedz pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamās veidlapas.
    Fiziskās personas, kura iesniegusi maksātnespējas pieteikumu, iesniegums (Ministru kabineta 2015.gada 24.februāra noteikumos Nr.88 1.pielikums). Kreditora, kurš iesniedzis maksātnespējas procesa pieteikumu, iesniegums (Ministru kabineta 2015.gada 24.februāra noteikumos Nr.88 1.pielikums un šo noteikumu 8.punktā minētais dokuments vai 9.punktā minētie dokumenti) vai administratora iesniegums (Ministru kabineta 2015.gada 24.februāra noteikumos Nr.88 2.pielikums vai 3.pielikums un šo noteikumu 17.punktā minētais dokuments).

    Depozītu, kuram līdz Ministru kabineta 2015.gada 24.februāra noteikumu Nr.88 spēkā stāšanās dienai ir iestājies Ministru kabineta 2010. gada 26. oktobra noteikumu Nr. 992 „Kārtība, kādā iemaksā un izmaksā juridiskās personas maksātnespējas procesa depozītu juridiskās personas maksātnespējas procesā” 6.2. apakšpunktā minētais depozīta izmaksas pamats, izmaksā Ministru kabineta 2010. gada 26. oktobra noteikumos Nr. 992 „Kārtība, kādā iemaksā un izmaksā juridiskās personas maksātnespējas procesa depozītu juridiskās personas maksātnespējas procesā” noteiktajā kārtībā.

  2. Pakalpojuma saņemšana
    Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.

Saņemt pakalpojumu