Jaunumi
Ilustratīvs attēls par atbalstu hipotekārā kredīta ņēmējiem

Hipotekārā kredīta ņēmējiem paredzētais atbalsts 2024.gadā tiek aizsargāts no piespiedu atsavināšanas un nav pakļauts novirzīšanai kreditoru prasījumu segšanai fiziskās personas maksātnespējas procesa ietvaros. Minētais attiecināms uz gadījumu, ja atbilstoši Maksātnespējas likuma 148. panta pirmajai daļai nodrošinātais kreditors un parādnieks noslēdz vienošanos, ka fiziskās personas maksātnespējas procesa laikā netiek pārdots parādniekam piederošais mājoklis, kas ir ieķīlāts par labu nodrošinātajam kreditoram

Maksātnespējas likuma 92. panta trešajā daļā un 134. panta otrās daļas 2. punktā, kā arī Civilprocesa likuma 596. pantā ir uzskaitītas ienākumu kategorijas uz kurām kreditori nevar vērst piedziņu fiziskās personas maksātnespējas procesa ietvaros.

Lai izvairītos no atbalsta novirzīšanas personas parādu segšanai, nekavējoties jāinformē savs tiesu izpildītājs, savukārt maksātnespējas procesa ietvaros  - administrators un tiesa.

Plānots, ka Valsts ieņēmumu dienests izmaksās procentu kompensāciju par katru 2024. gada ceturksni - 2024. gada aprīlī par pirmo ceturksni, jūlijā par otro ceturksni, oktobrī par trešo ceturksni un 2025. gada janvārī par pēdējo ceturksni. Atbalsta apjoms tiks aprēķināts un izmaksāts automātiski.

Saeima 2023. gada 6. decembrī pieņēma grozījumus Patērētāju tiesību aizsardzības likumā, kas 2024. gadā paredz atbalstu hipotekārā kredīta ņēmējiem. Atbalsts paredzēts uz vienu gadu – 30% apmērā no ceturksnī veiktajiem kredīta procentu maksājumiem. Atbilstoši likuma grozījumiem kredīta procentu kompensāciju varēs saņemt fiziskās personas, kuru:

  • hipotekārā kredīta līgums ir noslēgts līdz 2023. gada 31. oktobrim;
  • hipotekārā kredīta atlikums nepārsniedz 250 000 eiro.

Atbalsts neattiecas uz tiem kredīta ņēmējiem, kuru hipotekārā kredīta procentu likme saskaņā ar noslēgto līgumu ir fiksēta uz visu kredīta atmaksas periodu. 

Plašāk Finanšu nozares asociācijas tīmekļvietnē