Vakances Jaunumi
Priecīgi ļaudis sēž pie galda ar datoriem un sarunājas

Tieslietu ministrija izsludina atklātu konkursu uz vakantajiem Maksātnespējas kontroles dienesta amatiem. Pieteikšanās līdz 16. novembrim.

Te ir darbs zinošu, radošu un atsaucīgu kolēģu komandā. Ar iespējām pilnveidoties un veikt interesantu darbu, skaidrojot likumīgas rīcības priekšrocības u.c.   

Pieteikties līdz 16. novembrim!

PIETEIKTIES

Prasības pretendentiem/-ēm:

 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām;
 • otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība tiesību zinātnēs;
 • zināšanas administratīvā procesa, civiltiesību un maksātnespējas procesa tiesību jomā;
 • profesionālā pieredze jurista darbā;
 • prasme pielietot teorētiskās zināšanas praksē, prasme izteikt un aizstāvēt viedokli par kompetencē esošajiem jautājumiem;
 • labas komunikācijas prasmes, analītiskā domāšana un iniciatīva;
 • teicamas iemaņas darbā ar datoru.

Galvenie veicamie pienākumi:

 • veikt pārbaudes administratora un tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošās personas prakses vietā vai parādnieka – juridiskās personas – atrašanās vietā;
 • sagatavot Maksātnespējas kontroles dienesta direktora lēmuma projektus, kuros izvērtēta administratora un tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošas personas rīcības atbilstība normatīvo aktu prasībām;
 • sagatavot normatīvajos aktos paredzētos tiesā iesniedzamo dokumentu projektus un pārstāvēt Maksātnespējas kontroles dienestu tiesu procesos;
 • departamenta kompetences ietvaros sagatavot atbilžu projektus uz Maksātnespējas kontroles dienestā saņemtajiem iesniegumiem.
 • izskatīt sūdzības par administratora un tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošās personas rīcību.

Mēnešalga:

 • mēnešalga no 940 euro līdz 1380 euro. 

Pieteikuma dokumentus (motivētu pieteikumu ar apliecinājumu par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām un informāciju par iegūto profesionālo pieredzi, izglītību apliecinoša dokumenta kopiju un CV) iesniegt Tieslietu ministrijas Personālvadības departamentā (Brīvības bulvārī 36, Rīgā, LV 1536) vai elektroniski, nosūtot uz e-pastu: personals@tm.gov.lv, 14 dienu laikā no sludinājuma publicēšanas brīža. Tālrunis uzziņām: Tieslietu ministrijā 67036998, Maksātnespējas kontroles dienestā 67099111.

PIETEIKTIES

 

Pieteikties līdz 16. novembrim!

PIETEIKTIES

Prasības pretendentiem/-ēm:

 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām;
 • otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība tiesību zinātnēs;
 • zināšanas administratīvā procesa, civiltiesību un maksātnespējas procesa tiesību jomā;
 • profesionālā pieredze jurista darbā;
 • prasme pielietot teorētiskās zināšanas praksē, prasme izteikt un aizstāvēt viedokli par kompetencē esošajiem jautājumiem;
 • labas komunikācijas prasmes, analītiskā domāšana un iniciatīva;
 • teicamas iemaņas darbā ar datoru;
 • angļu valodas zināšanas, vēlamas franču, vācu vai krievu valodas zināšanas.

Galvenie veicamie pienākumi atbilstoši vakancei:

 • īstenot ar starptautisko sadarbību saistītus pasākumus (projektus) maksātnespējas tiesību nozarē.
 • departamenta kompetences ietvaros sagatavot un sniegt viedokli un skaidrojumus ar maksātnespējas tiesībām saistītos jautājumos;
 • izvērtēt ziņas par pārkāpuma noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas jomā izdarīšanu un sagatavot lēmuma projektu par sankciju piemērošanu;
 • sagatavot administratīvā procesa ietvaros nepieciešamo dokumentu projektus;

Mēnešalga:

 • mēnešalga no 940 euro līdz 1380 euro. 

Pieteikuma dokumentus (motivētu pieteikumu ar apliecinājumu par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām un informāciju par iegūto profesionālo pieredzi, izglītību apliecinoša dokumenta kopiju un CV) iesniegt Tieslietu ministrijas Personālvadības departamentā (Brīvības bulvārī 36, Rīgā, LV 1536) vai elektroniski, nosūtot uz e-pastu: personals@tm.gov.lv, 14 dienu laikā no sludinājuma publicēšanas brīža. Tālrunis uzziņām: Tieslietu ministrijā 67036998, Maksātnespējas kontroles dienestā 67099111.

 

PIETEIKTIES

 

Pieteikties līdz 16. novembrim!

PIETEIKTIES

Prasības pretendentiem/-ēm:

 • augstākā izglītība;
 • labas komunikācijas prasmes, iniciatīva un rūpes par kārtību, precizitāti un kvalitāti;
 • specialitātē nepieciešamo normatīvo aktu pārzināšana un zināšanas dokumentu pārvaldībā;
 • teicamas iemaņas lietot datortehniku, tai skaitā Microsoft biroja programmatūras piemērošanā.

Veicamie pienākumi:

 • nodrošināt Elektroniskās maksātnespējas uzskaites sistēmas (turpmāk – EMUS) administrēšanu un lietotāju atbalsta funkciju;
 • koordinēt informācijas apmaiņu starp EMUS pārzini un turētāju;
 • uzraudzīt EMUS funkcionēšanu atbilstoši ārējos un iekšējos normatīvajos aktos noteiktajam.

Mēnešalga:

 • mēnešalga no 940 euro līdz 1280 euro. 

Pieteikuma dokumentus (motivētu pieteikumu ar apliecinājumu par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām un informāciju par iegūto profesionālo pieredzi, izglītību apliecinoša dokumenta kopiju un CV) iesniegt Tieslietu ministrijas Personālvadības departamentā (Brīvības bulvārī 36, Rīgā, LV 1536) vai elektroniski, nosūtot uz e-pastu: personals@tm.gov.lv, 14 dienu laikā no sludinājuma publicēšanas brīža. Tālrunis uzziņām: Tieslietu ministrijā 67036998, Maksātnespējas kontroles dienestā 67099111.

 

PIETEIKTIES