Aktuālā informācija administratoriem
Traucējumi sistēmā

Informējam, ka maksātnespējas procesa lietu kartītes un administratora dokumentu sadaļas darbībā ir vērojami traucējumi, līdz ar to var rasties kļūdas EMUS minētajās sadaļās. Minēto kļūdu šobrīd risina izstrādātāji, tiks publicēts atsevišķs paziņojums par tās novēršanu.