Jaunumi Sūdzības 2022.gadā
Saņemtās sūdzības 2022.gada 1.ceturksnī

Apkopoti dati par Maksātnespējas kontroles dienestā saņemtajām sūdzībām attiecībā uz maksātnespējas procesa administratoru un tiesiskā aizsardzības procesa uzraugošo personu rīcību no 2022.gada 1.janvāra līdz 31.martam. 

Iedzīvotājiem ir iespēja iesniegt sūdzības par maksātnespējas procesa administratora vai tiesiskā aizsardzības procesa uzraugošo personu rīcību. Tas ir veids, kā procesā iesaistītajām personām ne tikai aizsargāt savas likumiskās intereses, bet arī aktīvi līdzdarboties tiesiskās aizsardzības procesu un maksātnespējas procesu uzraudzības nodrošināšanā, sniedzot ziņas par iespējamiem pārkāpumiem konkrētā tiesiskās aizsardzības procesā vai maksātnespējas procesā. 

Konstatētie pārkāpumi

2022.gada 1. ceturksnī saņemtajās sūdzībās kā visbiežāk konstatētais pārkāpums - nav nodrošināta pilnvērtīgas informācijas sniegšana kreditoram.

Visi dati par iesniegtajām sūdzībām