Jaunumi
TAP_uzraugošās personas_principi

Ar grozījumiem Maksātnespējas likumā Ministru kabinetam deleģēts noteikt tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošās personas darbības un atlīdzības noteikšanas principus. Attiecīgi Maksātnespējas kontroles dienests sadarbībā ar Tieslietu ministriju izstrādāja Ministru kabineta noteikumus par tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošās personas darbības un atlīdzības noteikšanas principiem (Noteikumi), kas stājās spēkā š.g. 13. oktobrī.

Noteikumu izstrādes pamatojums arī izriet no Direktīvas par pārstrukturēšanu un maksātnespēju 27. panta, kas paredz dalībvalstīm ieviest atbilstošus uzraugošo personu pārraudzības un regulatīvus mehānismus. Attiecīgi Noteikumu mērķis ir nodrošināt, ka uzraugošās personas savus pienākumus veic likumīgi, efektīvi un ievērojot visu iesaistīto personu interešu aizsardzību.

Uzraugošās personas tiesību un pienākumu apjomu regulē Maksātnespējas likums. Savukārt uzraugošās personas neatkarības, objektivitātes, konfidencialitātes un ētikas prasības ir noteiktas Maksātnespējas likumā noteiktās disciplinārlietu komisijas izstrādātajā un pieņemtajā uzraugošo personu un maksātnespējas procesa administratoru profesionālās ētikas kodeksā. Noteikumi papildina esošo normatīvo regulējumu klāstu, nosakot ietvaru, kādā uzraugošā personas īsteno Maksātnespējas likumā noteiktos pienākumus un tiesības un sasniedz savas darbības mērķi.