Sankciju reģistrs EMUS

Elektroniskajā maksātnespējas uzskaites sistēmā (turpmāk – EMUS) maksātnespējas procesa administratoriem ir uzstādīta jauna funkcionalitāte – sankciju reģistrs, kura ir integrēta vairākās EMUS sadaļās, lai nodrošinātu ērtāku un lietotajam draudzīgu tehnisko risinājumu. Sankciju reģistrs nodrošinās iespēju EMUS veikt pārbaudi, vai maksātnespējas procesā pievienotā persona (kreditors, pilnvarotā persona, parādnieks, parādnieka pārstāvji, u.tml.) ir iekļauta kādā no sankciju sarakstiem. Detalizētāka informācija par sankciju reģistra funkcionalitāti ir norādīta atsevišķā instrukcijā.

Aicinām iepazīties: