Diplomēts jurists

No 2022. gada 1. janvāra atbilstoši Maksātnespējas likuma pārejas noteikumu 7. punktam prasība par augstāko izglītību tiesību zinātnē piemērojama visiem maksātnespējas procesa administratoriem.

Attiecībā uz tiem administratoriem, kuriem līdz 2010.gada 31.oktobrim izsniegti sertifikāti atbilstoši likuma "Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju" 13.panta prasībām, bet kuriem nav augstākās izglītības tiesību zinātnē, Maksātnespējas likuma 13.panta pirmās daļas 2.punktā minētā prasība par augstāko izglītību tiesību zinātnē piemērojama no 2022.gada 1.janvāra. Proti, saskaņā ar iepriekšējo regulējumu administratoriem nebija prasības pēc augstākās izglītības tiesību zinātnē, bet gan tika prasīta ne mazāk kā triju gadu praktiskā darba pieredzi uzņēmumu vai uzņēmējsabiedrību pārraudzības institūcijās un izpildinstitūcijās. Līdz ar to šiem administratoriem tika noteikts pārejas periods līdz 2022. gada 1. janvārim, lai iegūtu nepieciešamo izglītību.

Saskaņā ar spēkā esošo regulējumu par maksātnespējas procesa administratoru var būt persona, kura cita starpā:

  • ir saņēmusi valsts atzītu izglītības dokumentu par otrā līmeņa augstākās profesionālās izglītības apgūšanu tiesību zinātnēs, iegūstot jurista kvalifikāciju
  • vai saņēmusi valsts atzītu izglītības dokumentu par augstākās akadēmiskās izglītības apgūšanu tiesību zinātnēs un ieguvusi zinātnisko grādu.