Jaunumi

 Darbinieku prasījumi

Septembrī pieņemti 77 lēmumi par darbinieku prasījumu apmierināšanu, kopumā mēneša laikā izmaksājot maksātnespējīgo uzņēmumu darbiniekiem EUR 86 559.

Darbinieku prasījumu apmierināšana 2020 septembris

Depozīta izmaksa

Par maksātnespējas procesa depozīta izmaksu pieņemti lēmumi un veiktās izmaksas:

  • juridiskās personām: pieņemti 39 lēmumi, veikta depozīta izmaksa EUR 33 300 apmērā;
  • fiziskām personām: pieņemti 111 lēmumi, veikta depozīta izmaksa EUR 55 040 apmērā.

Maksātnespējas procesa administratora atlīdzības segšana

2020. gada septembrī pieņemti 5 lēmumi par maksātnespējas procesa administratora atlīdzības segšanu EUR 870 apmērā.

Atgrieztie līdzekļi Valsts kasē

Pieņemts 1 lēmums par Kontā [1] iemaksāto naudas līdzekļu atmaksu EUR 870 apmērā.

Maksātnespējas kontroles dienests maksātnespējas procesu nodrošinājuma jomā veic šādas funkcijas:

  • aizsargā darbinieku intereses viņu darba devēja maksātnespējas gadījumā,
  • nodrošina maksātnespējīgo darba devēju darbinieku prasījumu apmierināšanu no garantiju fonda līdzekļiem,
  • kontrolē Maksātnespējas kontroles dienesta kreditora prasījumu tiesību īstenošanu un uzraudzību,
  • nodrošina maksātnespējas procesa depozīta izmaksu maksātnespējas procesa administratoram un pieteikuma iesniedzējam, kā arī iemaksu valsts kasē,
  • nodrošina maksātnespējas procesa izdevumu un maksātnespējas procesa administratora atlīdzības segšanu no Maksātnespējas kontroles dienesta šim mērķim piešķirtajiem naudas līdzekļiem.

[1] Maksātnespējas kontroles dienesta deponēto līdzekļu konts Valsts kasē