Jaunumi
Rokas uz klaviatūras - pziņojums MSIA Bravo Events kreditoriem

Maksātnespējas kontroles dienests atgādina, ka 2023.gada 16.janvārī beidzās Maksātnespējas likumā paredzētais kreditoru prasījumu pieteikšanas termiņš MSIA “BRAVO EVENTS” maksātnespējas procesā (Maksātnespējas likuma 73.panta otrā un trešā daļa) un jauni kreditoru prasījumi netiek pieņemti.