Jaunumi
MKD apbalvotie darbinieki

Trešdien, 16. novembrī, valsts svētku un Tieslietu ministrijas 104. gadadienas priekšvakarā, svinīgā ceremonijā Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs Jānis Bordāns un Tieslietu ministrijas valsts sekretārs Mihails Papsujevičs tieslietu nozares darbiniekiem pasniedza Tieslietu ministrijas apbalvojumus par būtisku ieguldījumu Latvijas tiesiskās sistēmas attīstībā. Šogad apbalvoti 15 Maksātnespējas kontroles dienesta darbinieki.

I pakāpes Atzinības rakstu un “zelta” spalvu par nozīmīgu ieguldījumu Tieslietu ministrijas, tieslietu sistēmas un Latvijas tiesību sistēmas attīstībā un starptautiskās sadarbības veicināšanā tieslietu jomā saņēma:

Baiba Banga - Maksātnespējas kontroles dienesta direktora vietnieci finanšu jautājumos,

Digna Matuzala - Maksātnespējas kontroles dienesta Administratīvā departamenta direktore.

II pakāpes Atzinības rakstu un “sudraba” spalvu par būtisku ieguldījumu Tieslietu ministrijas, tieslietu sistēmas attīstībā un priekšzīmīgu darba pienākumu pildīšanu saņēma:

Laura Mūrniece - Maksātnespējas kontroles dienesta Otrā uzraudzības departamenta direktore,

Zaiga Ozoliņa - Maksātnespējas kontroles dienesta Otrā uzraudzības departamenta juriskonsulte,

Artūrs Voronko - Maksātnespējas kontroles dienesta Maksātnespējas procesa nodrošinājuma departamenta direktora vietnieks,

Egita Ločmele - Maksātnespējas kontroles dienesta Finanšu departamenta galveno grāmatvede.

Tieslietu ministrijas Goda diplomu par ilggadēju, godprātīgu un radošu darbu, veicinot ministrijas, tieslietu un Latvijas tiesību sistēmas attīstību un starptautisko sadarbību tieslietu jomā, saņēma:

Liene Rasa - Maksātnespējas kontroles dienesta Otrā uzraudzības departamenta juriskonsulte,

Žanete Strode-Pastore - Maksātnespējas kontroles dienesta Otrā uzraudzības departamenta direktora vietniece,

Linda Stafecka - Maksātnespējas kontroles dienesta Maksātnespējas procesa nodrošinājuma departamenta juriskonsulte,

Santa Grunte - Maksātnespējas kontroles dienesta Pirmā uzraudzības departamenta direktora vietniece,

Liene Saltupe - Maksātnespējas kontroles dienesta Pirmā uzraudzības departamenta juriskonsulte,

Ilze Grandsberga - Maksātnespējas kontroles dienesta Juridiskā departamenta juriskonsulte,

Lidija Vonsoviča - Maksātnespējas kontroles dienesta Administratīvā departamenta sekretāre.

Tieslietu ministrijas Pateicības rakstus par sadarbību un atbalstu ministrijas funkciju un uzdevumu īstenošanā, saņēma:

Alla Ličkovska - Maksātnespējas kontroles dienesta direktora vietniece uzraudzības jautājumos;

Sandra Celma - Maksātnespējas kontroles dienesta Maksātnespējas procesa nodrošinājuma departamenta direktore.

"Dienesta nodarbinātie ir sevi pierādījuši kā lojāli, apzinīgi, radoši, uz attīstību vērsti un motivēti profesionāļi, kas neapstājas pie sasniegtā", lepojas Dienesta direktore Inese Šteina. 

Maksātnespējas kontroles dienests šogad svin savu 20 gadu jubileju un turpina darbu pie izvirzītajiem stratēģiskajiem mērķiem turpmākajiem pieciem gadiem – ir ieguldīts ievērojams darbs procesu digitalizācijā – Elektroniskās maksātnespējas uzskaites sistēmas (turpmāk – EMUS) attīstībā, pastāvīgi tiek uzlaboti un attīstīti arī citi iestādes procesi, lai Dienests kļūtu par modernu valsts pārvaldes iestādi, kura savu funkciju īstenošanai izmanto digitālos rīkus, e-risinājumus un kurā strādā augsti kvalificēti un uz attīstību vērsti cilvēki. 

Tam, ka EMUS ir iemesls lepoties ne tikai Latvijas mērogā, bet arī starptautiski, Dienests guva apstiprinājumu gan pašu rīkotajā starptautiskajā konferencē, kas norisinājās šā gada 22. septembrī, gan starptautiskajā konferencē Čehijā, kur par Latvijas maksātnespējas sistēmu (maksātnespējas procesa administratoru amata darbības jautājumu un uzraudzības risinājumiem), kā arī maksātnespējas digitalizācijas progresu Latvijā stāstīja un atzinīgus vārdus saņēma Dienesta direktore Inese Šteina.

Informācija par visiem apbalvojumiem tieslietu nozarē pieejama Tieslietu ministrijas tīmekļvietnē.