Jaunumi

  2017. gada 29. novembrī norisinājās maksātnespējas procesa administratora (turpmāk – administrators) kvalifikācijas eksāmens. Saskaņā ar Maksātnespējas likuma pārejas noteikumu 35. punktu kvalifikācijas eksāmens bija jākārto 82 administratoriem.          

  Kvalifikācijas eksāmenu kārtoja 70 administratori. Attiecībā uz administratoriem, kuri nekārtoja minēto eksāmenu, tika pieņemts attiecīgi lēmums par sertifikāta darbības izbeigšanu vai sertifikāta darbība tika apturēta.

  Atbilstoši normatīvajam regulējumam kvalifikācijas eksāmens sastāvēja no rakstveida teorētisko zināšanu pārbaudes (pirmā daļa) un rakstveida praktiskā uzdevuma (kāzusa) risināšanas (otrā daļa). Kvalifikācijas eksāmena darbus vērtēja eksaminācijas komisija. Eksāmens ir nokārtots, ja administrators eksāmena pirmajā un otrajā daļā saņem vērtējumu, kas ir vienāds vai augstāks par sešiem punktiem. Ja administrators kādā no eksāmena daļām saņem vērtējumu, kas ir zemāks par sešiem punktiem, eksāmens nav nokārtots. 

  Pamatojoties uz eksaminācijas komisijas sniegto vērtējumu, kvalifikācijas eksāmenu nokārtoja 62 administratori. Attiecībā uz šiem administratoriem Maksātnespējas administrācija 2017. gada 22. decembrī pieņēma lēmumus par kvalifikācijas eksāmena nokārtošanu, kā arī izdeva rīkojumus par administratoru iecelšanu amatā un amata apliecības izdošanu.

 Kvalifikācijas eksāmenu nenokārtoja astoņi administratori, no tiem septiņi administratori ieguva negatīvu vērtējumu vienā no eksāmena daļām, savukārt viens administrators ieguva negatīvu vērtējumu abās eksāmena daļās. Maksātnespējas administrācija pieņēma lēmumus par šo administratoru sertifikāta darbības izbeigšanu.

  Nākamais kvalifikācijas eksāmens norisināsies 2018. gada 14. februārī un tas ir jākārto 45 administratoriem.

  Maksātnespējas likuma 13. pantā noteiktas administratoram izvirzītās prasības un ierobežojumi. Atbilstoši minētā panta pirmās daļas 6. punktam par administratoru var būt rīcībspējīga fiziskā persona, kurai, tostarp, ir nevainojama reputācija. Ja Maksātnespējas administrācija konstatē vai saņem ziņas par personas neatbilstību nevainojamas reputācijas prasībām,  attiecīgo jautājumu izskata eksaminācijas komisija.

  Līdz kvalifikācijas eksāmena norises dienai 2017. gada 29. novembrī Maksātnespējas administrācija nepieņēma nevienu lēmumu par sertifikāta darbības izbeigšanu, pamatojoties uz Maksātnespējas likuma 13. panta pirmās daļas 6. punktam par administratora neatbilstību nevainojamas reputācijas prasībai. Vienlaikus Maksātnespējas administrācija vērš uzmanību, ka administratora atbilstība prasībai par nevainojamu reputāciju ir pastāvīgi vērtējams kritērijs administratora amata ieņemšanai.