Jaunumi Kvalifikācijas eksāmens
Ilustratīvs attēls par kvalifikācijas eksāmenu maksātnespējas procesa administratoriem

Saskaņā ar Maksātnespējas likuma 16.panta ceturto daļu eksaminācijas komisija pieņem maksātnespējas procesa administratora (turpmāk – administrators) kvalifikācijas eksāmenu. Savukārt atbilstoši Maksātnespējas likuma 16.panta piektajai daļai kvalifikācijas eksāmenu organizē un tā norisi nodrošina Maksātnespējas kontroles dienests.

Atbilstoši Maksātnespējas likuma pārejas noteikumu 75. punktam eksaminācijas komisija noteica kvalifikācijas eksāmena norises datumu 2024. gada 10. aprīlī.

Jau iepriekš administratori tika informēti, ka Tiesību aktu projektu (TAP) portālā tiek virzīts jauns Ministru kabineta noteikumu projekts "Maksātnespējas procesa administratora pretendentu apmācības, eksaminācijas un maksātnespējas procesa administratora amata darbības kārtība" (turpmāk – noteikumu projekts) (sk. https://tapportals.mk.gov.lv/public_participation/1e940213-85dd-483a-b1c3-e291cce60c9c), kas tostarp paredz būtiskas izmaiņas kvalifikācijas eksāmena norisē. Proti, atšķirībā no spēkā esošā regulējuma paredzēts, ka kvalifikācijas eksāmenā būs viena (nevis divas) daļa, kurā administrators rakstveidā risina praktisko uzdevumu (kāzusu) un atbild uz jautājumiem, kas saistīti ar praktisko uzdevumu. Norādāms, ka minētais noteikumu projekts vēl nav pieņemts.

Ievērojot noteikumu projekta saskaņošanas procesā neplānoti ieilgušo virzību, kā arī plānotās būtiskās izmaiņas kvalifikācijas eksāmena norisē, informējam, ka eksaminācijas komisija ir noteikusi citu kvalifikācijas eksāmena norises datumu – 2024. gada 25. aprīlī.

Pieteikšanās minētajam eksāmenam tiks paziņota ne vēlāk kā divus mēnešus pirms tā norises. Aicinām sekot līdzi aktuālajai informācijai par administratora eksamināciju Maksātnespējas kontroles dienesta tīmekļvietnē sadaļā "Eksaminācija".