Jaunumi Vakances
Grāmatas un svaru kausi - vakances sludinājums juriskonsultam

Amata konkurss:

Tieslietu ministrija izsludina atklātu konkursu uz vakanto MAKSĀTNESPĒJAS KONTROLES DIENESTA PIRMĀ UZRAUDZĪBAS DEPARTAMENTA JURISKONSULTA ierēdņa amatu

Prasības pretendentiem/-ēm:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām

- otrā līmeņa augstākā izglītība tiesību zinātņu jomā

- pieredze jurista darbā

- zināšanas juridisko dokumentu izstrādāšanā un noformēšanā

- prasme pielietot teorētiskās zināšanas praksē, prasme izteikt un aizstāvēt viedokli par kompetencē esošajiem jautājumiem

- labas komunikācijas un analītiskās prasmes, ētiskums, radošā domāšana un novatorisms

- teicamas iemaņas darbā ar datoru

Pirmā uzraudzības departamenta kompetences ietvaros galvenie veicamie pienākumi:

- vest administratīvā pārkāpuma procesu atbilstoši iestādes kompetencei, tajā skaitā sagatavot dokumentu projektus

- organizēt un vest administratīvā pārkāpuma procesu uzskaiti iestādes ietvaros.

Mēnešalga:

Pirmā uzraudzības departamenta juriskonsulta amats klasificēts 26.3 amata saimes IIIB līmenī, kas atbilst 10. mēnešalgu grupai

- mēnešalga no 940 līdz 1280 euro

Pieteikties lūdzam elektroniski 

Ja nav iespējams, tad pieteikuma dokumentus (motivētu pieteikumu ar apliecinājumu par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām, izglītību apliecinoša dokumenta kopiju un CV) iesniegt Tieslietu ministrijas Personālvadības departamentā (Brīvības bulvārī 36, Rīgā, LV-1536) 14 dienu laikā no sludinājuma publicēšanas dienas. Papildus pieteikumu vēstulē vēlams norādīt, uz kuru vakanci pretendē, informāciju par iegūto profesionālo pieredzi un atsauksmes sniedzējiem (iestādes nosaukums, vārdu, uzvārdu, amatu un kontaktinformāciju).

Tālrunis uzziņām 67036731, 67036724.