Administratori no 2022. gada 1. janvāra maksātnespējīgo uzņēmumu Maksātnespējas likumā noteiktos dokumentus Latvijas Nacionālajā arhīvā (arhīvs) var nodot bez maksas. Saskaņā ar arhīva sniegtajām ziņām, dokumentu sakārtošanai un aprakstīšanai nav noteiktas īpašas prasības.

Kā iepriekš informējām - veiktie grozījumi būs vērtīgs pienesums maksātnespējīgo uzņēmumu darbiniekiem savu tiesību aizsardzībai.

 

Dokumentu mapes sakārtotas vienā rindā