Jaunumi Uzraudzība 2022
Plānveida uzraudziba 2022.gada1.ceturksnī

Maksātnespējas procesa administratoru rīcības un maksātnespējas procesa norises likumības kontroles ietvaros 2022.gada 1.ceturksnī veiktās pārbaudes un konstatētie pārkāpumi.

Konstatētie pārkāpumi 

  1. nav veikta parādnieka dokumentu un mantas pilna inventarizācija,
  2. nav veikta parādnieka darījumu un bijušās valdes rīcības izvērtēšana, kā arī nav informēti kreditori par izvērtējumu,
  3. nav vispusīgi izvērtēti apstākļi, kas varētu norādīt uz iespējamu uzņēmumu pāreju,
  4. sistemātiski pārskaitīti naudas līdzekļi no parādnieka norēķinu konta uz administratora personīgo norēķinu kontu, iegrāmatojot tos parādnieka kasē,
  5. parādnieka maksātnespējas procesa izmaksās iekļauti izdevumi par dokumentu glabāšanu administratora advokātu birojā un citi nepamatoti izdevumi,
  6. nav sniegta informācija kreditoriem par jautājumiem, kuriem ir nozīme maksātnespējas procesā,
  7. savlaicīga debitoru prasījuma tiesību neizvērtēšana, nepiedāvājot kreditoriem paturēt no parādnieka mantas pārdošanas plāna izslēgto mantu sev un savlaicīgi neinformējot kreditorus par debitoru parādu atgūšanas iespējām,
  8. paziņojuma par parādnieka maksātnespējas procesu nenosūtīšana kreditoriem, kuri atrodas citās Eiropas Savienības dalībvalstīs.