Cilvēks pie galda iepretim datoram raksta piezīmes

Maksātnespējas procesa administratoru interese par Novēršanas likuma prasību izpildi joprojām ir augsta

19.aprīlī Maksātnespējas kontroles dienests rīkoja kārtējo informatīvo pasākumu maksātnespējas procesa administratoriem par Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma (Novēršanas likums) un Maksātnespējas likuma prasību izpildi. Kā jau iepriekš novērots, maksātnespējas procesa administratori aktīvi apmeklē Maksātnespējas kontroles dienesta rīkotos informatīvos pasākumus, īpaši tos, kuros tiek sniegta informācija par Novēršanas likuma prasību izpildi. Pasākumu apmeklēja aptuveni 85 administratori.

Informatīvajā pasākumā Valsts policijas pārstāve I. Ratfeldere un eksperts finanšu noziegumu izmeklēšanā D. Strogonovs informēja administratorus par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas un sankciju jautājumu krimināltiesiskajiem aspektiem. Maksātnespējas kontroles dienesta pārstāve Karīna Paturska skaidroja, kas jāņem vērā, veicot fizisko personu datu apstrādi noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas un sankciju ievērošanas jomā. Savukārt Maksātnespējas kontroles dienesta pārstāve Laura Mūrniece sniedza ieskatu iestādes uzraudzības praksē saistībā ar darījumu izvērtēšanu Maksātnespējas likuma un Novēršanas likuma aspektā. Tāpat Maksātnespējas kontroles dienests pasākuma dalībniekus iepazīstināja ar būtiskākajiem maksātnespējas sektora risku novērtējuma secinājumiem.

Maksātnespējas kontroles dienesta informatīvo pasākumu plāns 2023.gadam.