Ņemot vērā Covid-19 vīrusa izplatības tendences pēdējo nedēļu laikā un valdības ieteikumus iespēju robežās visus procesus organizēt attālināti, lai mazinātu inficēšanās risku, rūpētos par iestādes darbinieku veselību un nodrošinātu iestādes darbības nepārtrauktību, Maksātnespējas kontroles dienests no š.g.14.oktobra līdz š.g. 30.decembrim apmeklētājus klātienē nepieņem un aicina iedzīvotājus izvēlēties attālinātu pakalpojumu saņemšanu.

Maksātnespējas kontroles dienests aicina Maksātnespējas kontroles dienestam adresētus dokumentus iesniegt, izmantojot šādas dokumentu iesniegšanas iespējas:

1)   Iesūtot uz Maksātnespējas kontroles dienesta elektroniskā pasta adresi mkd@mkd.gov.lv;

2)   Izmantojot www.latvija.lv sniegtās iespējas;

3) Izmantojot eAdresi (ja Jums ir izveidota eAdrese);

4) Sūtot pa pastu;

5) Atsevišķos gadījumos – izmantojot EMUS.

Konsultācijas var saņemt katru darba dienu, zvanot uz tālruni 67099100, vai rakstiski, iesūtot interesējošo jautājumu un situācijas aprakstu elektroniski uz elektroniskā pasta adresi mkd@mkd.gov.lv.