Jaunumi
Pie sarunu galda sēž astoņi smaidīgi cilvēki

19.janvārī Maksātnespējas kontroles dienesta direktore I. Šteina organizēja tikšanos ar biedrību "Latvijas Maksātnespējas procesa administratoru asociācija" (turpmāk – Asociācija), lai pārrunātu aktuālos jautājumus maksātnespējas jomā, kas saistīti ar Elektronisko maksātnespējas uzskaites sistēmu (EMUS), maksātnespējas procesu pārbaudēm, dienesta pieņemto lēmumu publicēšanu un sektorālā riska novērtējuma izstrādi.

Jautājumos, kas skar EMUS darbību un tās pilnveidi, puses vienojās, ka Maksātnespējas kontroles dienests organizēs Asociācijas tikšanos ar sistēmas izstrādātāju un Tiesu administrāciju kā EMUS turētāju. Tikšanās laikā ir pārrunāts EMUS darbības nodrošināšanas modelis – Maksātnespējas kontroles dienests definē sistēmas prasības, savukārt to izstrādi nodrošina Tiesu administrācija  sadarbībā ar sistēmas izstrādātāju. Vienlaikus Tiesu administrācija nodrošina EMUS uzturēšanu, budžeta plānošanu un drošības pārvaldību.

Tāpat tika pārrunāti jautājumi, kas saistīti ar administratoru uzraudzību, tai skaitā, pabeigto maksātnespējas procesu pārbaudēm, kuru mērķis ir  veicināt administratoru izpratni par pareizu datu ievadi EMUS. Datu kvalitātei ir būtiska nozīme patiesu maksātnespējas procesa rezultatīvo rādītāju aprēķināšanā, līdz ar to Maksātnespējas kontroles dienesta uzdevums ir nodrošināt pārbaudes par administratoru ievadītajiem datiem.

Apskatot jautājumu par Maksātnespējas kontroles dienesta pieņemto lēmumu publicēšanu, Maksātnespējas kontroles dienesta direktore I.Šteina uzsvēra, ka 2021.gada oktobra vēstulē uzrunāja tieslietu ministru, lūdzot sniegt atbalstu minētā priekšlikuma par anonimizētu Maksātnespējas kontroles dienesta pieņemto lēmumu administratoru uzraudzības ietvaros un iesniegto pieteikumu tiesā, kā arī disciplinārlietu komisijas lēmumu publiskošanu tālākai īstenošanai, tostarp lemjot par nepieciešamību veikt grozījumus normatīvajos aktos.  Lai īstenotu šo ieceri, Maksātnespējas kontroles dienests ir veicis administratoru aptaujas, saņēmis uzņēmēju pārstāvošo nevalstisko organizāciju viedokļus un ierosinājumus, kā arī ticies ar Datu valsts inspekciju, lai personas datu apstrāde būtu tiesiska un pamatota. Par nepieciešamajiem normatīvo aktu  grozījumiem  Maksātnespējas kontroles dienests turpina diskusiju ar  Tieslietu ministriju.

Maksātnespējas kontroles dienesta direktore I.Šteina informēja, ka saskaņā ar  Ministru kabineta 2022. gada 13. decembra rīkojumu Nr. 940 apstiprināto "Pasākumu plāns noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanai 2023. līdz 2025. gadam", Maksātnespējas kontroles dienests šobrīd individuāli izstrādā sektorālā riska novērtējumu un plāno to iesniegt Finanšu izlūkošanas dienestam noteiktajā termiņā.

Tikšanās rezultātā Maksātnespējas kontroles dienesta un Asociācijas pārstāvji pateicās par konstruktīvu abpusēju sadarbību.