Jaunumi

2020.gadā tieslietu sistēmas apbalvojumi piešķirti 120 tieslietu sistēmas darbiniekiem par sniegto ieguldījumu tiesiskuma stiprināšanā. Apbalvoto skaitā ir divi Maksātnespējas kontroles dienesta darbinieki. 

Tieslietu ministrijas II pakāpes Atzinības rakstu un “sudraba” spalvu par būtisku ieguldījumu ministrijas, tieslietu un Latvijas tiesību sistēmas attīstībā un starptautiskās sadarbības veicināšanā, kā arī par priekšzīmīgu, godīgu un radošu darba pienākuma pildīšanu tieslietu jomā, saņem:

  • AGNESE GABUŽA, Maksātnespējas kontroles dienesta Pirmā uzraudzības departamenta direktore

Tieslietu ministrijas Goda diplomu par ilggadēju, godprātīgu un radošu darbu, veicinot ministrijas, tieslietu un Latvijas tiesību sistēmas attīstību un starptautisko sadarbību tieslietu jomā, saņem:

  • EDUARDS LIPSKIS, Maksātnespējas kontroles dienesta Otrā uzraudzības departamenta juriskonsults

No sirds sveicam savus kolēģus!

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs Raivis Kronbergs: “Katru gadu mēs izceļam un apbalvojam tās tiesu sistēmai piederīgās personas, kuras ir sniegušas būtisku ieguldījumu tieslietu sistēmas attīstībā un tiesiskuma stiprināšanā. Arī šis gads nav izņēmums, pat vairāk – visi esam strādājuši īpašos, līdz šim nepiedzīvotos apstākļos, tāpēc atziņas un novērtējumu ir pelnījuši visi, un to mēs nodosim kā katru gadu – Tieslietu ministrijas dzimšanas dienā, 19. novembrī. Šogad, ievērojot epidemioloģiskās drošības pasākumus, darbiniekus sveiksim attālināti. Pateicoties tieslietu sistēmā strādājošiem, Latvijas valsts fundamentāli tiek stiprināta!”

Sveicam arī citus savus kolēģus Tieslietu sistēmas lielajā saimē! ➡ Par apbalvojumu piešķiršanu tieslietu sistēmas darbiniekiem