MPA kvalifikācijas eksāmens 3.06.2021

3. jūnijā notika pārceltais (16.12.2020.) kvalifikācijas eksāmens. To kārtoja 14 maksātnespējas procesa administratori. Ja eksāmens ir veiksmīgi nokārtots, maksātnespējas administrators var turpināt darbu savā profesijā.

Kvalifikācijas eksāmens sastāv no rakstveida teorētisko zināšanu pārbaudes (pirmā daļa) un rakstveida praktiskā uzdevuma (kāzusa) risināšanas (otrā daļa).

Administratoru kvalifikācijas kontroles funkciju īsteno Maksātnespējas kontroles dienests un neatkarīga eksaminācijas komisija.