Jaunumi

Ja nepieciešams saņemt izziņu par fiziskās personas maksātnespējas procesa norisi (par maksātnespējas procesa esamību vai neesamību u.c. ar maksātnespējas procesu saistītiem jautājumiem), jāvēršas Uzņēmumu reģistrā ar informācijas pieprasījumu.  Uzņēmumu reģistrs ir maksātnespējas reģistra turētājs.

Maksātnespējas kontroles dienests (turpmāk - dienests) neizsniedz izziņas no maksātnespējas reģistra. Dienests veic maksātnespējas procesa un tiesiskās aizsardzības procesa uzraudzību un dienestā var vērsties ar jautājumiem vai sūdzībām par maksātnespējas procesa vai tiesiskās aizsardzības procesa norisi.

Saskaņā ar Maksātnespējas likumu pēc fiziskās personas maksātnespējas procesa pasludināšanas Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra vestajā maksātnespējas reģistrā ieraksta Maksātnespējas likumā noteiktās ziņas par konkrētās fiziskās personas maksātnespējas procesa virzību (Maksātnespējas likuma 12. panta otrā daļa).

Maksātnespējas reģistrs ir pieejams visiem bez maksas, un tā ierakstiem ir publiska ticamība (Maksātnespējas likuma 12. panta pirmā daļa). Līdz ar to jebkura persona var iepazīties ar tās interesējošiem datiem par fiziskās personas maksātnespējas procesa norisi maksātnespējas reģistrā  Ziņas maksātnespējas reģistrā ir publiski pieejamas fiziskās personas maksātnespējas procesa laikā, kā arī vienu gadu pēc ieraksta par fiziskās personas maksātnespējas procesa izbeigšanu izdarīšanas dienas. Maksātnespējas reģistrā ziņas glabā 10 gadus pēc fiziskās personas maksātnespējas procesa izbeigšanas (Maksātnespējas likuma 132. panta trešā un ceturtā daļa).