Jaunumi
Summas

2020.gada augustā darbinieka prasījumu apmierināšanai izmaksāts EUR 101 008.

Uzņēmumu nosaukums

Lēmumu skaits

Piešķirtā summa (EUR)

ABV CONSULTING MSIA, 40103978953

2

5 105

AURORA medicīnas centrs MAS, 42103015708

8

9 201

CONSTRUCTION AK MSIA, 42103082802

1

868

DZINTARS MAS, 40003040607

2

2 667

GURU MĒBELES MSIA, 43603045633

1

604

HOTEL VALDEMĀRS MSIA, 40003802388

21

41 070

PNB BANKA MAS, 40003072918

9

7 105

VT SERVICES MSIA, 40103832656

4

3 679

WILDE TRANSPORTS MSIA, 40003555128

22

30 709

 

  • EUR 15 340 – juridiskās personas maksātnespējas procesa depozīta izmaksa  
  • EUR 46 960 – fiziskās personas maksātnespējas procesa depozīta izmaksa 
  • EUR 173 – maksātnespējas procesa administratora atlīdzības segšana
  • EUR 1 320 – kontā* iemaksāto naudas līdzekļu atmaksa 

 *Maksātnespējas kontroles dienesta deponēto līdzekļu konts Valsts kasē

 


Maksātnespējas kontroles dienesta direktore Inese Šteina, analizējot statistiku maksātnespējas procesa nodrošinājumā jomā, vērš uzmanību, ka 2020. gadā par 31% samazinājušās veiktās iemaksas “maksātnespējas procesa depozīta” kontā salīdzinājumā ar to pašu periodu 2019. gadā. ”Iemaksātā depozīta samazinājums saistāms ar likuma “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību”, kas paredzēja, ka līdz 2020. gada 1. septembrim kreditoriem aizliegts iesniegt juridiskās personas maksātnespējas procesa pieteikumu”, skaidro I. Šteina, piebilstot, ka tuvākajā laikā visticamāk gaidāms maksātnespējas procesa pieteikumu skaita pieaugums, jo aizliegums vairs nav spēkā.  


Maksātnespējas kontroles dienests maksātnespējas procesu nodrošinājuma jomā veic šādas funkcijas: 

  • aizsargā darbinieku intereses viņu darba devēja maksātnespējas gadījumā;
  • nodrošina maksātnespējīgo darba devēju darbinieku prasījumu apmierināšanu no garantiju fonda līdzekļiem;
  • kontrolē Maksātnespējas kontroles dienesta kreditora prasījumu tiesību īstenošanu un uzraudzību;
  • nodrošina maksātnespējas procesa depozīta izmaksu maksātnespējas procesa administratoram un pieteikuma iesniedzējam, kā arī iemaksu valsts kasē;
  • nodrošina maksātnespējas procesa izdevumu un maksātnespējas procesa administratora atlīdzības segšanu no Maksātnespējas kontroles dienesta šim mērķim piešķirtajiem naudas līdzekļiem.