Jaunumi
Cilvēks baltos cimdos tur rokās biļeti

1. Par kreditoru prasījumu reģistrā norādāmo informāciju 

No Maksātnespējas likuma 78. panta otrās daļas izriet, ka administratoram, sagatavojot un izsūtot kreditoru prasījumu reģistru, ir jānorāda kreditoru – fizisko personu – identifikācijas dati, t.i., vārds, uzvārds, personas kods. Elektroniskajā maksātnespējas uzskaites sistēmā, ievadot datus par kreditoriem – fiziskām personām, ir jānorāda arī to e-pasts. 

2. Par kreditoru prasījuma reģistra nosūtīšanu

Tāpat Maksātnespējas likuma normas paredz, ka kreditoru prasījumu reģistrā esošā informācija, kas satur kreditoru – fizisko personu identificējošus datus, tiek nosūtīta visiem kreditoriem, kā arī Maksātnespējas kontroles dienestam, tiesai, kura pasludinājusi attiecīgo maksātnespējas procesu, un parādnieka pārstāvim. 

Secināms, ka likumdevējs ir izvērtējis Maksātnespējas likuma atbilstību datu aizsardzības prasībām, proti, kāda informācija par kreditoriem un maksātnespējas procesu ir pieejama procesā iesaistītajām personām, lai sasniegtu Maksātnespējas likuma mērķi. 

3. Kādi ir informācijas saņēmēja - kreditora pienākumi attiecībā uz citu personu datu aizsardzību? 

Katrs kreditors ir saņēmējs Vispārīgās datu aizsardzības regulas izpratnē un saņem informāciju, t.sk. – citu kreditoru datus. Savukārt, ja kreditors izmanto saņemto informāciju citiem (nelikumīgiem) mērķiem – viņš kļūst par pārzini un atbild par datu aizsardzības noteikumu pārkāpumiem normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.