2020. gada trešajā ceturksnī saņemtas 37 sūdzības par 28 administratoru rīcību. Izskatītas 26 sūdzības (12 sūdzības no iepriekšējā ceturkšņa un 14 šajā ceturksnī saņemtās). Pieņemti 26 lēmumi. Ar 11 lēmumiem atzīti pārkāpumi; ar 13 lēmumiem sūdzības noraidītas; uz 6 sūdzībām atbildēts ar vēstuli; ar 1 lēmumu sūdzība atstātas bez virzības trūkumu novēršanai; ar 1 lēmumu izbeigta sūdzības izskatīšana. Tiesā nav izskatītas sūdzības par Maksātnespējas kontroles dienesta lēmumiem.

Konstatētie pārkāpumi:

 1. Nesniedz objektīvu izvērtējumu maksātnespējas procesa turpināšanas un finansējuma nepieciešamībai, nav veiktas visas no administratora atkarīgās darbības parādnieka dokumentu iegūšanai (tostarp zaudējumu prasības celšanai);
 2. Nodod balsošanai kreditoru sapulcē jautājumu, kas nav iekļauts kreditoru sapulces darba kārtībā un kas nav nododams balsošanai kreditoru sapulcē, nepareizi interpretējot tiesību normas;
 3. Kavējās pieņemt lēmumu par kreditora atzīšanu par ieinteresēto personu;
 4. Nenodrošina korespondences (iebildumu) saņemšanu;
 5. Nepamatoti atsakās izsniegt parādnieka norēķinu kontu izdrukas;
 6. Nesniedz atbildi uz informācijas pieprasījumu;
 7. Maksātnespējas likumā noteiktajā kārtībā un termiņā nesagatavo ziņojumu par mantas neesamību, nepamatoti paildzina maksātnespējas procesu;
 8. Neizvērtē, vai par parādnieka pārstāvi nav nosakāma cita persona, vai nav ceļama prasība par dokumentu nenodošanu;
 9. Neizvērtē kreditora prasījumu saprātīgā termiņā; 
 10. Neprecizē informāciju par parādnieka mantas pārdošanas plānu attiecībā uz parādnieka ieķīlāto un neieķīlāto mantu;
 11. Neievada EMUS pilnvērtīgu, faktiskajai situācijai atbilstošu informāciju par parādnieka mantu.