Jaunumi


Maksātnespējas kontroles dienests ir apkopojis informāciju par maksātnespējas procesa nodrošinājuma jomā paveikto laika periodā no 2020.gada 1.aprīļa līdz 30.aprīlim.

Minētajā laika periodā pieņemti: 50 lēmumi par juridiskās personas maksātnespējas procesa depozīta izmaksu par kopējo summu EUR 40 420 apmērā; 115 lēmumi par fiziskās personas maksātnespējas procesa depozīta izmaksu par kopējo summu

EUR 58 590 apmērā; 1 lēmums par naudas līdzekļu atmaksu no Maksātnespējas kontroles dienesta deponēto līdzekļu konta Valsts kasē EUR 70 apmērā; 12 rīkojumi par juridiskās personas maksātnespējas procesa depozīta pārskaitīšanu valsts budžeta ieņēmumos par kopējo summu EUR 8 637 apmērā; kā arī 4 lēmumi par maksātnespējas procesa administratora atlīdzības segšanu par kopējo summu EUR 256 apmērā.   


Aprīlī pieņemts 41 lēmums par darbinieka prasījumu apmierināšanu par kopējo summu EUR 53 019 apmērā: 


 Uzņēmumu nosaukums  Lēmumu skaits  Piešķirtā summa (EURO)  ADS DRESS MSIA, 40203052312  6  9 870  BRIZMET MSIA,40003831298  6  0  ENERGOLUX MSIA, 40103511350  2  3 715  FRAGOLA MSIA, 40103907556  19  30 193  JL MEŽI MSIA, 40103806615  1  2 237  KVV LIEPĀJAS METALURGS MAS, 40103829976  1  287  LATGALES ELEKTROMONTĀŽA MSIA, 42403003197  1  126  NNGE2 MSIA, 40103996982  1  813  PNB BANKA MAS, 40003072918  4  4 368  PROFITNESS MSIA, 40003530995  1  0  SUIS-RĪGA MSIA, 40003181822  2  44  WILDE TRANSPORTS MSIA, 40003555128  1  1 366  WINEHOUSE MSIA, 40103824451  1  0  Kopā:  41  53 019

Maksātnespējas kontroles dienests maksātnespējas procesu nodrošinājuma jomā veic šādas funkcijas:

 

- aizsargā darbinieku intereses viņu darba devēja maksātnespējas gadījumā,  

- nodrošina maksātnespējīgo darba devēju darbinieku prasījumu apmierināšanu no garantiju fonda līdzekļiem, 

- kontrolē Maksātnespējas kontroles dienesta kreditora prasījumu tiesību īstenošanu un uzraudzību,  

- nodrošina maksātnespējas procesa depozīta izmaksu maksātnespējas procesa administratoram un pieteikuma iesniedzējam, kā arī iemaksu valsts kasē, 

- nodrošina maksātnespējas procesa izdevumu un maksātnespējas procesa administratora atlīdzības segšanu no Maksātnespējas kontroles dienesta šim mērķim piešķirtajiem naudas līdzekļiem.