Jaunumi Sūdzības 2022.gadā

Apkopoti dati par Maksātnespējas kontroles dienestā saņemtajām sūdzībām attiecībā uz maksātnespējas procesa administratoru un tiesiskā aizsardzības procesa uzraugošo personu rīcību no 2022.gada 1.oktobra - 31. decembrim.

Iedzīvotājiem ir iespēja iesniegt sūdzības par maksātnespējas procesa administratora vai tiesiskā aizsardzības procesa uzraugošo personu rīcību. Tas ir veids, kā procesā iesaistītajām personām ne tikai aizsargāt savas likumiskās intereses, bet arī aktīvi līdzdarboties tiesiskās aizsardzības procesu un maksātnespējas procesu uzraudzības nodrošināšanā, sniedzot ziņas par iespējamiem pārkāpumiem konkrētā tiesiskās aizsardzības procesā vai maksātnespējas procesā. 

Saņemtās sūdzības

Saņemtās sūdzības 11 Par administratoru rīcību 9
Izskatītās sūdzības 15 No iepriekšējā ceturkšņa 8
Šajā ceturksnī 7
Pieņemti lēmumi 11 Atzīti pārkāpumi 5
Sūdzības noraidītas 9

Konstatētie pārkāpumi:

  1. Nav Maksātnespējas likumā noteiktajā termiņā tiesā iesniegts pieteikums par bankrota procedūras pabeigšanas apstiprināšanu.
  2. Nav sniegti paskaidrojumi Maksātnespējas kontroles dienestam.
  3. Nav sagatavots izsoles aprēķins.
  4. Nav savlaicīgi ievadītas ziņas Elektroniskajā maksātnespējas uzskaites sistēmā par pārdoto mantu un iegūtajiem līdzekļiem.
  5. Nav savlaicīgi pārliecinājies par šķēršļu esamību īpašumtiesību nostiprināšanai.
  6. Ilgstoši nav parādnieka pārstāvim nosūtīts dokumentu pieņemšanas akts.

 

 

Visi dati par iesniegtajām sūdzībām