Ilustratīvs attēls par kvalifikācijas eksāmenu maksātnespējas procesa administratoriem

Saskaņā ar Ministru kabineta 2024. gada 5. marta noteikumu Nr. 148 "Maksātnespējas procesa administratora pretendentu apmācības, eksaminācijas kārtība, eksaminācijas komisijas darbības kārtība un maksātnespējas procesa administratoru amatā iecelšanas, atbrīvošanas, atcelšanas un atstādināšanas no amata un amata darbības apturēšanas kārtība" 27. punktu eksaminācijas komisija par šo noteikumu 3. punktā paredzētajām jomām sagatavo eksāmena tēmu katalogu un to apstiprina komisijas sēdē. Maksātnespējas kontroles dienests komisijas apstiprināto eksāmena tēmu katalogu ievieto dienesta tīmekļvietnē.

Eksaminācijas komisija 2024. gada 18. marta sēdē apstiprināja tēmu katalogu "Maksātnespējas procesa administratoru pretendentu eksāmena un maksātnespējas procesa administratoru kvalifikācijas eksāmena tēmu katalogs".

Tēmu kataloga mērķis ir atvieglot gatavošanos eksāmenam. Proti, eksaminācijas komisija saskaņā ar tās apstiprināto tēmu katalogu izstrādā administratora eksāmena jautājumus. Savukārt kvalifikācijas eksāmenā tiek pārbaudītas administratora zināšanas šo noteikumu 3. punktā minētajās jomās saskaņā ar eksāmena tēmu katalogu.