Rokas, kas sargā cilvēkus

Apkopoti dati par apmierinātajiem darbinieku prasījumiem 2024. gada maijā

Maksātnespējas kontroles dienests vienu reizi mēnesī, ceturksnī un gadā apkopo datus par izmaksātajām summām no Darbinieku prasījumu garantiju fonda maksātnespējīgo uzņēmumu darbiniekiem.

Maijā pieņemts 58 [1] lēmumi par darbinieka prasījumu apmierināšanu par kopējo summu EUR 110 664 apmērā:

[1] T.sk., lēmumu labojumi un par atteikumu piešķirt naudas līdzekļus darbinieka prasījumu apmierināšanai.

Uzņēmumu nosaukums

Darbinieku skaits

Piešķirtā summa (EUR)

ANNVIL ARCHITECTURE AND DESIGN MSIA, 50203331461

2

2 496

AURORA BALTIKA MSIA, 40003445684

10

18 494

BALTIC SAFETY SERVICE MSIA, 40203297850

6

10 214

BUILDIMPEKS MSIA, 40103376961

12

14 625

DC RESTORĀNI MSIA, 50003678871

25

62 547

INDUSTRIAL CLIMATIC GROUP MSIA, 40203027758 2 2 288

Kopā:

57

110 664

Katru nedēļu Maksātnespējas kontroles dienests tīmekļvietnē un sociālo tīklu kontos tiek publicēta informācija par maksātnespējīgajiem uzņēmumiem, kuros Maksātnespējas kontroles dienests šobrīd izskata iesniegumus darbinieku prasījumu apmierināšanai. Informācija pieejama sadaļā AKTUĀLIE DARBINIEKU PRASĪJUMI.

Maksātnespējas kontroles dienests ir Darbinieku prasījumu garantiju fonda turētājs un pārvaldītājs.

Darba devējs šajā fondā par katru darbinieku mēnesī maksā 36 centus. 

Maksātnespējas kontroles dienests maksātnespējas procesu nodrošinājuma jomā veic šādas funkcijas:

  • aizsargā darbinieku intereses viņu darba devēja maksātnespējas gadījumā,
  • nodrošina maksātnespējīgo darba devēju darbinieku prasījumu apmierināšanu no garantiju fonda līdzekļiem.

Skaidrojošas infografikas un video 

INFOGRAFIKA: Kā atgūt neizmaksāto darba samaksu?

VIDEO: Darbiniekam neizmaksāto naudas līdzekļu atgūšana

VIDEO: Kreditoru tiesības maksātnespējas procesā

VIDEO: Kreditors un Elektroniskā maksātnespējas uzskaites sistēma (EMUS) par to kā, elektroniski iesniegt kreditora prasījumu un būt informētam par maksātnespējas procesu.

Detalizēta informācija par darbinieku prasījumiem