Rokas, kas sargā cilvēkus

Apkopoti dati par apmierinātajiem darbinieku prasījumiem 2023.gada septembrī.

Maksātnespējas kontroles dienests vienu reizi mēnesī, ceturksnī un gadā apkopo datus par izmaksātajām summām no Darbinieku prasījumu garantiju fonda maksātnespējīgo uzņēmumu darbiniekiem.

Septembrī pieņemti 18 (t.sk., lēmumu labojumi un par atteikumu piešķirt naudas līdzekļus darbinieka prasījumu apmierināšanai) lēmumi par darbinieka prasījumu apmierināšanu par kopējo summu EUR 36 113 apmērā:

Uzņēmumu nosaukums

Darbinieku skaits

Piešķirtā summa (EUR)

LIF FASHION MSIA, 40103728946

7

13 103

TOOL INDUSTRY MSIA , 41503030309

3

8 606

INTERNATIONAL INVESTMENTS MAS, 40003926724

1

5 630

KALTENES ZIVIS MSIA, 40103330538

3

3 724

TRANSPORTATION TECHNOLOGY SOLUTIONS MSIA, 41203066063

2

2 521

EKOPOLS INTERNETS MSIA, 40002008742

1

1 889

HANSA LATVIA INTERIM MSIA, 40203311088

1

640

Kopā:

18

36 113

 


Katru nedēļu Maksātnespējas kontroles dienests tīmekļvietnē un sociālo tīklu kontos tiek publicēta informācija par maksātnespējīgajiem uzņēmumiem, kuros Maksātnespējas kontroles dienests šobrīd izskata iesniegumus darbinieku prasījumu apmierināšanai. Informācija pieejama sadaļā AKTUĀLIE DARBINIEKU PRASĪJUMI.

Maksātnespējas kontroles dienests ir Darbinieku prasījumu garantiju fonda turētājs un pārvaldītājs.

Darba devējs šajā fondā par katru darbinieku mēnesī maksā 36 centus. 

Maksātnespējas kontroles dienests maksātnespējas procesu nodrošinājuma jomā veic šādas funkcijas:

  • aizsargā darbinieku intereses viņu darba devēja maksātnespējas gadījumā,
  • nodrošina maksātnespējīgo darba devēju darbinieku prasījumu apmierināšanu no garantiju fonda līdzekļiem.

Skaidrojošas infografikas un video 

INFOGRAFIKA: Kā atgūt neizmaksāto darba samaksu?

VIDEO: Darbiniekam neizmaksāto naudas līdzekļu atgūšana

VIDEO: Kreditoru tiesības maksātnespējas procesā

VIDEO: Kreditors un Elektroniskā maksātnespējas uzskaites sistēma (EMUS) par to kā, elektroniski iesniegt kreditora prasījumu un būt informētam par maksātnespējas procesu.

Detalizēta informācija par darbinieku prasījumiem