Rokas, kas sargā cilvēkus

Apkopoti dati par apmierinātajiem darbinieku prasījumiem 2023. gada oktobrī.

Maksātnespējas kontroles dienests vienu reizi mēnesī, ceturksnī un gadā apkopo datus par izmaksātajām summām no Darbinieku prasījumu garantiju fonda maksātnespējīgo uzņēmumu darbiniekiem.

Oktobrī pieņemti 64 (t.sk., lēmumu labojumi un par atteikumu piešķirt naudas līdzekļus darbinieka prasījumu apmierināšanai) lēmumi par darbinieka prasījumu apmierināšanu par kopējo summu 107 694 eiro apmērā:

Uzņēmumu nosaukums

Darbinieku skaits

Piešķirtā summa (eiro)

GROS AUTO MSIA, 40003328842

1

2 499

AMV BALTIC SIA, 40203278328

2

2 395

BUILDMAX MSIA, 40103316924

24

35 323

DAIRITEN MSIA, 40103986645

1

562

ELEMENTUM R MSIA, 42103055359

13

32 975

HANSA LATVIA ENGINEERING  MSIA, 45403059304

7

10 380

INTERNATIONAL INVESTMENTS MAS, 40003926724

4

8 220

KALTENES ZIVIS MSIA, 40103330538

1

734

LANATEKS MAS, 40003273436

1

1285

LIF FASHION MSIA, 40103728946

2

2 627

TOOL INDUSTRY MSIA , 41503030309

3

6 159

TRANSPORTATION TECHNOLOGY SOLUTIONS MSIA, 41203066063

4

4 535

Kopā:

63

107 694

Katru nedēļu Maksātnespējas kontroles dienests tīmekļvietnē un sociālo tīklu kontos tiek publicēta informācija par maksātnespējīgajiem uzņēmumiem, kuros Maksātnespējas kontroles dienests šobrīd izskata iesniegumus darbinieku prasījumu apmierināšanai. Informācija pieejama sadaļā AKTUĀLIE DARBINIEKU PRASĪJUMI.

Maksātnespējas kontroles dienests ir Darbinieku prasījumu garantiju fonda turētājs un pārvaldītājs.

Darba devējs šajā fondā par katru darbinieku mēnesī maksā 36 centus. 

Maksātnespējas kontroles dienests maksātnespējas procesu nodrošinājuma jomā veic šādas funkcijas:

  • aizsargā darbinieku intereses viņu darba devēja maksātnespējas gadījumā,
  • nodrošina maksātnespējīgo darba devēju darbinieku prasījumu apmierināšanu no garantiju fonda līdzekļiem.

Skaidrojošas infografikas un video 

INFOGRAFIKA: Kā atgūt neizmaksāto darba samaksu?

VIDEO: Darbiniekam neizmaksāto naudas līdzekļu atgūšana

VIDEO: Kreditoru tiesības maksātnespējas procesā

VIDEO: Kreditors un Elektroniskā maksātnespējas uzskaites sistēma (EMUS) par to kā, elektroniski iesniegt kreditora prasījumu un būt informētam par maksātnespējas procesu.

Detalizēta informācija par darbinieku prasījumiem