Rokas, kas sargā cilvēkus

Apkopoti dati par apmierinātajiem darbinieku prasījumiem 2023.gada februārī.

Maksātnespējas kontroles dienests vienu reizi mēnesī, ceturksnī un gadā apkopo datus par izmaksātajām summām no Darbinieku prasījumu garantiju fonda maksātnespējīgo uzņēmumu darbiniekiem.

Februārī pieņemti 159 lēmumi (t.sk., par atteikumu piešķirt naudas līdzekļus darbinieka prasījumu apmierināšanai par darbinieka prasījumu apmierināšanu par kopējo summu EUR 239 194 apmērā:

Uzņēmumu nosaukums

Darbinieku skaits

Piešķirtā summa (EURO)

„BROMIX” MSIA, Nr.44103126857

1

2 387

„GROS AUTO” MSIA, Nr.40003328842

21

62 761

„IKM MANAGEMENT” MSIA, Nr.40003417110

1

1 849

„KITA18” MSIA, Nr.40203116666

10

16 446

„LAPIZZA” MSIA, Nr.42403031010

8

7 140

LUX-APĢĒRBS MSIA, 43603056533

1

1 640

,,MEŽSAIMNIECĪBA U. C.” MSIA, 42103080695

1

1 105

,,LATVIJAS-VĀCIJAS KOPUZŅĒMUMS "REHO” MSIA, 40003044990

115

145 866

Kopā:

158

239 194

Katru nedēļu Maksātnespējas kontroles dienests tīmekļvietnē un sociālo tīklu kontos tiek publicēta informācija par maksātnespējīgajiem uzņēmumiem, kuros Maksātnespējas kontroles dienests šobrīd izskata iesniegumus darbinieku prasījumu apmierināšanai. Informācija pieejama sadaļā AKTUĀLIE DARBINIEKU PRASĪJUMI.

Maksātnespējas kontroles dienests ir Darbinieku prasījumu garantiju fonda turētājs un pārvaldītājs.

Darba devējs šajā fondā par katru darbinieku mēnesī maksā 36 centus. 

Maksātnespējas kontroles dienests maksātnespējas procesu nodrošinājuma jomā veic šādas funkcijas:

  • aizsargā darbinieku intereses viņu darba devēja maksātnespējas gadījumā,
  • nodrošina maksātnespējīgo darba devēju darbinieku prasījumu apmierināšanu no garantiju fonda līdzekļiem.

Skaidrojošas infografikas un video 

INFOGRAFIKA: Kā atgūt neizmaksāto darba samaksu?

VIDEO: Darbiniekam neizmaksāto naudas līdzekļu atgūšana

VIDEO: Kreditoru tiesības maksātnespējas procesā

VIDEO: Kreditors un Elektroniskā maksātnespējas uzskaites sistēma (EMUS) par to kā, elektroniski iesniegt kreditora prasījumu un būt informētam par maksātnespējas procesu.

Detalizēta informācija par darbinieku prasījumiem